Uw specialist in interieurbeplanting

Indoor Plant Services is, sinds 1990, voortgekomen uit een meerdere disciplines omvattend groenbedrijf met als basis de plant en zijn functioneren in de beperkte leefomstandigheden van kantoren en bedrijven. Door ervaring en het opdoen van kennis is Indoor Plant Services een specialist in het plaatsen en verzorgen van interieurbeplanting.

Indoor Plant Services is een middelgroot bedrijf. De medewerkers zijn rechtstreeks betrokken bij de projecten welke worden afgesloten. De directe contacten met de opdrachtgevers zijn dan ook een waarborg voor een langdurige en intensieve relatie.

De zorg om het milieu heeft een hoge prioriteit bij Indoor Plant Services.
Sinds 1997 werken wij hoofdzakelijk met middelen op natuurlijke basis met een zeer lage belasting voor het milieu. Deze middelen worden bovendien zeer snel afgebroken.

Het gevolg is wel dat indien een aantasting ernstig dreigt te worden een plant eerder vervangen zal dienen te worden om een besmettingshaard te voorkomen. Te alle tijde zal de beplanting voldoen aan de tolerantiegrens gesteld door de SKI.

Wij zijn zeer betrokken bij de natuur en vinden het onze plicht om zo ecologisch mogelijk te werken.

Door een dynamische organisatie en klantgericht denken en handelen menen wij ons te onderscheiden in de beplantingswereld.

Dit is van toepassing op zowel onze adviseurs als servicemedewerkers.
Door het bespreken van het verwachtingspatroon en de aanwezige mogelijkheden, ontstaat een beeld waardoor uw persoonlijk adviseur in staat is een voorstel uit te brengen wat voldoet aan uw verwachting.

Bij dit advies spelen met name de stijl en de kleuren van de inrichting een grote rol.

De adviseur blijft ook na levering regelmatig contact onderhouden inzake vragen en of opmerkingen. Het prijsniveau is gericht op een zo gunstig mogelijke prijs/prestatie verhouding.

Onze vaste onderhoudsmedewerkers, die gespecialiseerd zijn in interieurbeplanting en het onderhoud daarvan, staan borg voor een perfecte uitvoering van de opdrachten.

Alle medewerkers hebben een middelbare vakopleiding met specialisatie interieurbeplanting/ hydrocultuur.
Aangezien ieder project vaste onderhoudsmedewerkers krijgt toegewezen, welke al bij de levering zijn betrokken, is een nauw contact met de klant en een goede voortgang van het onderhoud gewaarborgd. Door middel van onderhoudsrapporten welke door de contactpersoon van de opdrachtgever ondertekend dient te worden is een duidelijk inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden voorhanden.

Onze medewerkers staan borg voor een perfecte uitvoering van de opdrachten.

In het kader van de Arbo wetgeving zijn de medewerkers van Indoor Plant Services uitgerust met de meest doelmatige gereedschappen waardoor snel en efficiënt gewerkt kan worden. Het wagenpark van Indoor Plant Services is maximaal 4 jaar oud en voorzien van de bedrijfsnaam. De medewerkers dragen bedrijfskleding, en zijn door het bedrijfslogo en naam duidelijk als zodanig herkenbaar.

Indoor Plant Services is een gezond en groeiend bedrijf welke al haar activiteiten uit eigen middelen financiert.

Stichting Kwaliteitsmerk Interieurbeplanting
Als licentiehouder van de Stichting Kwaliteitsmerk Interieurbeplanting (SKI) onderwerpt Indoor Plant Services zich aan de voorwaarden ten aanzien van levering en onderhoud van interieurbeplanting aan haar opdrachtgevers.Hierdoor is de opdrachtgever verzekerd van een vakkundig en verantwoorde interieurbeplanting welke aan de hoogste eisen voldoet. Bij eventuele geschillen is de licentiehouder gehouden de uitspraak van de Stichting Kwaliteitszorg Interieurbeplanting na te komen.