Hydrocultuur interieurbeplanting – Decoratief en functioneel

Over de gunstige invloeden van Natuurlijk Groen twijfelt niemand meer.

Zo beperken planten Sick Bilding Syndrome klachten, als hoofdpijn, brandende ogen, droge keel, en huidirritaties.

Als decoratieve sfeermakers hebben zij een positieve invloed op uw medewerkers. Functioneel worden planten ook toegepast als afscheiding en geluidsdemping. Interieurbeplanting is een wezenlijk onderdeel van de inrichting.

Om het groen in uw bedrijf zo gezond en efficient mogelijk te laten groeien, werken wij met het moderne kostenbesparende hydrocultuur systeem.

Met dit systeem wordt de luchtvochtigheid en de hygiene in uw bedrijf op een milieuvriendelijke manier verhoogd

Verhoog de productiviteit

De luchtvochtigheid in een kantoor staat direct in relatie met het welbevinden van mensen in die ruimte. Bij een optimale luchtvochtigheid is de arbeidsproductiviteit hoger, zo wijst onderzoek uit.

Planten hebben een positieve invloed op de luchtvochtigheid in een ruimte, omdat zij met hun bladeren water verdampen.

Creëer een gezonde werkomgeving

Planten hebben een zuiverende invloed op de lucht in een kantoor. Om te kunnen groeien heeft een plant CO2 nodig. De hoeveelheid schadelijke CO2 in een kantoor of werkruimte neemt dus af.

Maar er zijn meer schadelijke stoffen waar planten effectief mee afrekenen. Denk aan formaldehyde en ozon. Medewerkers in een kantoor werken daardoor onder betere omstandigheden. Aantoonbaar is vastgesteld dat planten een gunstige werking hebben op het arbeidsklimaat
Lees hier het onderzoekrapport van TNO.