Creëer een gezondere werkomgeving

Wetenschappelijk onderzoek toont duidelijk aan dat verblijf in een natuurlijke omgeving stressverlagend werkt, terwijl verblijf in een omgeving zonder natuurlijke elementen juist stress veroorzaakt. Ons welzijn, geestelijk evenwicht en stressniveau wordt rechtstreeks beïnvloed door de mate van contact tijdens onze dagelijkse bezigheden met natuurlijke elementen in onze directe omgeving.

Verklaring hiervoor wordt gezocht in het feit dat met name planten en water sinds het ontstaan van de mens belangrijk onderdeel hebben uitgemaakt van het ecosysteem waarbinnen de mens zich heeft ontwikkeld. In nauwelijks 100 jaar is ons leefpatroon letterlijk en figuurlijk omgedraaid van buiten naar binnen, waarbij we tachtig tot negentig procent van de buitenwereld afgesloten ruimten doorbrengen.

Gezondheidsklachten

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de efficiënte werkruimten waarin we ons dagelijks ophouden, vaak een bron van fysiologische en psychologische klachten vormen. Zo heeft onderzoek door de Rijksgebouwendienst en de Landbouwuniversiteit van Wageningen uitgewezen dat 35% van de gebruikers van kantoorgebouwen in ons land ontevreden is over het binnenklimaat en gemiddeld 20% gezondheidsklachten heeft die verdwijnen nadat men de werkplek heeft verlaten.

Veel genoemde klachten zijn hoofdpijn en irritaties van ogen, luchtwegen en huid. Typisch klachten die we tegenkomen bij werkers in kantoorgebouwen. Daar kan wat aan worden gedaan door het plaatsen van planten.

Gezonde werkplekken

Door de ontevredenheid van de gebruikers van moderne gebouwen met hun werkomgeving, is het begrip ‘gezonde werkplek’ de laatste jaren terecht in een breder perspectief geplaatst. Dit heeft gevolgen voor de programma’s van eisen, die het uitgangspunt vormen voor het architectonisch en ergonomisch ontwerp van utiliteitsbouw of voor renovatie van bestaande gebouwen. Mens- en milieuvriendelijke gebouwen hebben de toekomst en bij het realiseren van gezonde werkplekken kunnen planten een belangrijke positieve rol spelen.

Aantoonbaar is vastgesteld dat planten een gunstige werking hebben op het arbeidsklimaat – Lees hier het onderzoekrapport van TNO.

Voordelen groen in kantoren op rij

#1. Verbetering concentratie en geheugen
Uit het eerder genoemde onderzoek bleek dat werknemers dankzij het groen om zich heen beter konden concentreren. Naast de aanwezigheid van planten kan ook een ommetje maken in de natuur de concentratie en de werking van het geheugen met maar liefst twintig procent verbeteren, zo ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Michigan. Mensen hoeven niet eens plezier aan hun natuurwandeling te beleven om het effect te ondervinden, zegt onderzoeker Marc Berman. Frappant genoeg werd er zelfs een verbetering bij de geheugentesten gemeten als er gekeken werd naar natuurfoto’s. Bij het kijken naar foto’s van stedelijke omgevingen vond er geen verbetering plaats.
#2. Minder stress
De aanwezigheid van planten zorgt voor minder stress onder werknemers, zo bleek uit een onderzoek uitgevoerd door de Washington State University. In een kantooromgeving nagebootst in een laboratorium kregen de participanten stressvolle oefeningen te doen achter computers. Met planten langs de muren lag het stressniveau twaalf procent lager en was men ook nog eens sneller in het beantwoorden van de vragen.
#3. Minder ziekteverzuim
Hoogleraar psychologie Tina Bringslimark, verbonden aan de Norwegian University of Life Sciences (NMBU), is een expert als het gaat om de invloed van omgevingsfactoren op het welzijn van werknemers. Samen met haar team onderzocht ze bij 385 Noorse werknemers de correlatie tussen ziekteverzuim en stress en de aanwezigheid van kantoorplanten. Ze hielden daarbij rekening met variabelen als leeftijd, zaken als licht en temperatuur op het kantoor en de werkdruk. Uiteindelijk bleek de aanwezigheid van een plant op het bureau zonder meer te zorgen voor minder ziekteverzuim van de werknemer.
#4. Minder depressief
Een studie die gedurende drie jaar werd uitgevoerd door de University of Technlogy Sydney ontdekte dat negatieve stemmingen en gevoelens van depressie met maar liefst 58% afnamen dankzij een groen kantoor. ‘We vonden zulke opmerkelijke verschillen bij de participanten,’ zegt hoogleraar Margaret Burchett, ‘dat dit wat ons betreft bevestigt dat de voordelen van een groen kantoor veel verder gaan dan alleen maar een meer zuivere lucht.’ Bron MT.nl